คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

ข้อมูลทั่วไป

CGE_1

ความสำคัญ

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีวิสัยทัศน์ต้องการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน มนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลได้ โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูง โดยรายงานจาก Forbes ปี 2562 ตลาดเกมทั่วโลกสร้างรายได้ 152.1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับในประเทศไทยปี 2562 อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 13% จากปี 2561 สำหรับธุรกิจอีสปอร์ตซึ่งเป็นการนำเกมมาจัดการแข่งขันเหมือนกีฬาชนิดอื่น ๆ ซึ่งในปี 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดการแข่งขันมากกว่า 4,000 รายการโดยมีเงินรางวัลรวมถึง 211 ล้านดอลลาร์ สำหรับประเทศไทยธุรกิจ อีสปอร์ตเพิ่งเริ่มและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดแข่งขันเกมมากขึ้น มีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และมีการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาระดับชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกมและ อีสปอร์ตในประเทศไทยและต่างประเทศต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสามารถทำงานให้กับประเทศเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

CGE_2

หลักสูตรนี้มีสองแขนง

 •  แขนงวิชาพัฒนาเกม
 •  แขนงวิชาอีสปอร์ต

ทั้งสองแขนงจะมีวิชาร่วม และแยกกันชัดเจน สายพัฒนาเกมอาจจะเลือกวิชาอีสปอร์ตได้ หรือสายอีสปอร์ตจะเลือกวิชาพัฒนาเกมเป็นวิชาเลือกก็ได้

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิตเท่านั้น
 • สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี ถ้าวางแผนดี ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • 👉 สำหรับแขนงวิชาพัฒนาเกม

 •   เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีฝันอยากสร้างเกม อยากทำเกม อยากสร้างโลกจินตนาการให้เป็นจริง
 •   เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบ การออกแบบตัวละคร การทำกราฟิกสำหรับงานเกม 2D, 3D, Pixel Art
 •   หรือคนที่อยากเป็นเกมโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมเกม ใช้ Unity และ Unreal ในการสร้างเกม
 • 👉 สำหรับแขนงวิชาอีสปอร์ต

 •   เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต การเล่นเกมอย่างมืออาชีพ การจัดการแสดงเกม นักวิเคราะห์และวิจารณ์เกม นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต ซึ่งต้องบอกว่ามีอาชีพด้านนี้เยอะมากในปัจจุบัน

เรียนจบแล้วทำอะไร

แนวทางประกอบอาชีพของแขนงการพัฒนาเกม มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักวิเคราะห์และออกแบบเกม (Game Analyst and Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับ (Graphics and Animation Developer for Games)

แนวทางประกอบอาชีพของสายอีสปอร์ต มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักทดสอบเกม (Game Tester)
 • นักพากย์เกม (Game Caster)
 • นักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Player)
 • นักจัดการแข่งขันกีฬา (Esport League Manager)
 • นักวิจารณ์เกม (Game Reviewer)
 • ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Athlete Manager)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

อุปกรณ์กรณ์การเรียนการสอนเป็นอย่างไร

 •  เรามีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ค่อนข้างพร้อม เช่น
 •  เรามีห้องแลปสำหรับสอนหลัก ๆ 2 หรือ ห้องใหญ่ ห้องเล็ก สำหรับใช้เรียน
 •  เรามีห้องแลปเฉพาะให้นักศึกษาได้ใช้งานตลอด 24 ชม. เพื่อทำงานนอกเวลาเรียน
 •  มีเครื่อง Oculus rift, Oculus Go, Oculus Quest สำหรับสอนวิชา VR
 •  มีอุปกรณ์ Digital Pen, กล้อง DSLR และอื่น ๆ สำหรับให้ยืมใช้งานระหว่างเรียน
 •  มี Esports zone เพื่อใช้สำหรับจัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมก็ใช้สำหรับนั่งทำงานชิว ๆ เป็น Working space ได้เช่นกัน

ค่าเล่าเรียนเท่าไร

 •  ค่าเทอม สมัครเรียนเทอม s/2565 (เทอมแรก) จากเดิม 26,800 บาท สมัครก่อน 28 ก.พ. 65 ได้รับทุน 10,000 บาท เท่ากับว่าจ่าย 16,800บาท
 •  สรุปคือถ้ามาสมัครลงทะเบียนเรียนเทอมแรก จ่าย 16,800 บาท
 •  เทอมปกติต่อ ๆ ไป ประมาณเทอมละ 4-5 หมื่นต่อเทอมขึ้นกับจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน
 •  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 344,400 บาท (3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง)

มีเรียนวิชาอะไรบ้าง

 •  สามารถดูรายวิชาได้ที่ https://it.rsu.ac.th/cge/ มีรายวิชาทั้งหมด
 •  หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิตเท่านั้น
 •  สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี ถ้าวางแผนดี ๆ
 •  จะเรียนควบ 2 ปริญญาก็ได้ แค่เก็บหน่วยกิตเพิ่มอีกนิดหน่อย เช่น อยากเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ควบคู่กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
 •  ถ้าจะเรียนต่อโท ก็อีกเพียง 1 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม (SMT)
ติดต่อเรา